Nieuwsberichten

 

Nieuws

 
 
Wijziging Bhvbz opnieuw uitgesteld

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten weten dat de wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) opnieuw is uitgesteld en niet zoals gepland op 1 januari 2016 van kracht wordt.

Het ministerie kan op dit moment nog niet aangeven wanneer de wijzigingen wel verwacht kunnen worden.

De huidige Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de daarop gebaseerde regelgeving, zoals de huidige Bhvbz, blijven van kracht totdat de nieuwe regelgeving in werking treedt.

Op de vraag of zwembaden zich moeten blijven voorbereiden op de komst van mogelijke wijzigingen, geeft het ministerie aan dat het uitgangspunt blijft om de voorschriften rond zwembaden en zwemmen in overeenstemming te brengen met de huidige inzichten. Dan gaat het om een actualisering van de kwaliteitsparameters en het vervangen van middelvoorschriften door doelvoorschriften (Bron: website zwembadkeur).

Het is voor het eerst dat luchtkwaliteit in de Bhvbz is opgenomen. De gewenste luchtkwaliteit dient volgens de verwachte nieuwe regelgeving minder dan 0.2 mg trichlooramine per m3 lucht te bevatten op elke locatie in de zwemzaal.

Neem voor meer informatie contact op voor een afspraak met uw accountmanager of onze zwembadspecialist: g.middendorf@alkonl.com


 
AL-KO LUCHTTECHNIEK BV
Dwazziewegen 24
9301 ZR Roden
T (088) 50 50 900
F (088) 50 50 901
E