Nieuwsberichten

 

Nieuws

 
 
ErP 2018 Luchtbehandelingskasten

ERP-wetgeving
De Richtlijn Energiegerelateerde producten (ErP 2009/125/EC) is de Europese kaderstellende richtlijn voor het vaststellen van eisen rondom ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. In de praktijk wordt de richtlijn ook wel afgekort tot ‘ERP’ of ‘Ecodesign-richtlijn’. Energiegerelateerde producten zijn producten die energie gebruiken of indirect impact hebben op energieverbruik, zoals isolatiematerialen.

Het doel
Het doel van de richtlijn is om energieverbruik te reduceren voor zowel het productontwerp als ook voor de productie, transport, verpakking etc. Daarnaast is het een belangrijk middel om fabrikanten en importeurs te stimuleren om efficiëntere energiegerelateerde producten te ontwikkelen.

De toepassing
De ecodesign-richtlijn wordt toegepast door middel van productspecifieke verordeningen en is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Zo heeft bijvoorbeeld de uitvoerende verordening (EU) nr. 1253/2014 betrekking op de eisen rondom ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden. De richtlijn en onderliggende verordeningen zijn van belang voor producenten, importeurs en toeleveranciers van binnenklimaatapparatuur. De brancheverenigingen Uneto-VNI (installatiebedrijven) en FME-VLA (leveranciers van luchtbehandelingsapparaten) streven een correcte toepassing van de ErP verordeningen in de praktijk na. Op verzoek van deze beide brancheverenigingen heeft ISSO dit interpretatiedocument opgesteld om een eenduidige toepassing van de verordening mogelijk te maken. In dit interpretatiedocument worden de mogelijke onduidelijkheden in de verordening besproken en wordt de afgesproken interpretatie vastgelegd, middels praktijkvoorbeelden wordt dit toegelicht. Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van interpretatiedocumenten van de VLA en Eurovent.

Publicatie _ ISSO-rapport 10740 ERP2018
 
AL-KO LUCHTTECHNIEK BV
Dwazziewegen 24
9301 ZR Roden
T (088) 50 50 900
F (088) 50 50 901
E